Kaarten voor de lopende voorstellingen kan u telefonisch bestellen bij Theys-Billet op het nummer 016/62.08.46 en dit gedurende de werkdagen van 17.00u tot 20.00u.

Kaartverkoop start vanaf 20 september 2021.

Even een woordje uitleg bij het reserveringssysteem.
Steeds met in ons achterhoofd opstoppingen zoveel mogelijk te vermijden, worden er geen kaarten aan de ingang gelegd.
U belt naar het reservatienummer en kunt een tafeltje van 4 of 6 vastleggen. Natuurlijk kan u ook 1, 2, 3, ... plaatsen bespreken. U betaalt vooraf  de som van 9 euro x aantal plaatsen + eventueel een aantal drankjetons ( 2 nodig voor gewone consumptie, 3 voor duurdere zoals soep, wijn, duvel  ). Zodra het geld op onze rekening staat BE50 7343 5703 8518  van Toneel Linden vzw, Bovenstraat 17, 3210 Linden, ontvangt u per mail uw tafel-/stoelnummers.
De drankjetons liggen klaar aan de kassa op uw naam.
Sorry voor dit hele gedoe maar eens de virussen definitief verslagen, kunnen we weer gezellig met z'n allen samentroepen.
Tot binnenkort op een ontspannen toneelavond.
­